English
首页 - 信息通知 - 新闻内容

日语听说期末考试口试的安排

2017年12月29日 10:33  点击:[]

 

2017级《日语听说1》口试安排-2018年1月10日
考场 课程号 课序号 课程名 时间
A425 1090910021 01   日语听说1 9:50-11:30
A423 1090910021 02 日语听说1 9:50-11:30
A421 1090910021 03 日语听说1 9:50-11:30
A419 1090910021 04 日语听说1 9:50-11:30
A417 1090910021 05 日语听说1 9:50-11:30
A415 1090910021 06 日语听说1 9:50-11:30
A423 1090910021 07 日语听说1 9:50-11:30
听说口试-2018年1月5日
考场 课程号 课序号 课程名 时间
A425 1090411060 01   日语听说(三) 09.50-11.30
A423 1090411060 02   日语听说(三) 09.50-11.30
A421 1090411060 03   日语听说(三) 09.50-11.30
A419 1090411060 04   日语听说(三) 09.50-11.30
A417 1090411060 05   日语听说(三) 09.50-11.30
A425 1090910071 01   日语听说3      13.30-15.10
A423 1090910071 02   日语听说3      13.30-15.10
A421 1090910071 03   日语听说3      13.30-15.10
A419 1090910071 04   日语听说3      13.30-15.10

 

通知来源:http://eda.dlut.edu.cn/info/1053/1834.htm

 

上一条:2017-2018学年春季学期辅修选课报名通知 下一条:2017级本科生选课培训通知

关闭